• Välkommen till västprojekt

Om Oss

Västprojekt AB drivs av Martin Magnusson, Milad Jafaei och Robert Eriksson. Samtliga med god erfarenhet av fastighetsutveckling. Västprojekt AB har idag ett engagemang i strax över 30 st fastighetsprojekt där vi tillsammans med andra aktörer driver detaljplaner samt utvecklar markområden och befintliga fastigheter.

Västprojekt driver sina projekt i samarbete med andra aktörer och kan därmed med en liten och effektiv organisation klara av även större projekt. Via delägarskap/joint-ventures med såväl investerare och byggnadsentreprenörer skapas ekonomiska förutsättningar för att äga och driva projekt. Förutom vårt egna kapital har vi flera olika finansieringsalternativ att tillgå. Vi har god relation med flertalet affärsbanker såväl som nischbanker. Vi har även finansierat projekt via Kameo.se som är ett crowdfundingbolag.

Inom vår organisation kan vi tillhandahålla olika koncept med olika upplåtelseformer. Vi har kunskap om såväl friköpta småhus, hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter och kooperativ hyresrätt.

favicon-vastprojekt